در این بخش محصولات مربوط به مهاربندی کابل‌های تأسیسات برقرار دارند.ازآنجاکه کابل‌های برق انعطاف‌پذیر هستند جهت ساپورت آن‌ها باید یک سطح مهارکننده وجود داشته باشد. سینی کابل‌ها درواقع نقش این سطح مهارکننده برای کابل‌ها را ایفا می‌کنند.کابل‌ها در کنار یکدیگر از داخل سینی کابل عبور می‌کنند.ازآنجاکه عبور جریان برق از درون کابل‌ها تولید گرما می‌نماید

در این بخش محصولات مربوط به مهاربندی کابل‌های تأسیسات برقرار دارند.ازآنجاکه کابل‌های برق انعطاف‌پذیر هستند جهت ساپورت آن‌ها باید یک سطح مهارکننده وجود داشته باشد. سینی کابل‌ها درواقع نقش این سطح مهارکننده برای کابل‌ها را ایفا می‌کنند.کابل‌ها در کنار یکدیگر از داخل سینی کابل عبور می‌کنند.ازآنجاکه عبور جریان برق از درون کابل‌ها تولید گرما می‌نماید بر روی سطح سینی کابل سوراخ‌های لوبیایی شکلی تعبیه می‌شود تا جریان هوا بتواند کابل‌ها را خنک کند. سینی کابل‌ها معمولاً برای نگه‌داشتن کابل‌هایی استفاده می‌شود که به‌صورت افقی از زیر سقف عبور می‌کنند.برای کابل‌هایی که در رایزر ها و داکت ها به‌صورت عمودی حرکت می‌کنند،معمولاً از نردبان کابل استفاده می‌شود.سینی کابل هاو نردبان کابل‌ها درواقع بخشی از سیستم ساپورتینگ تأسیسات هستند و طراحی آن‌ها بر اساس میزان وزن کابل‌هایی که حمل می‌کنند انجام می‌شود. بنابراین مشخصات آن‌ها ازجمله ابعاد و ضخامت ورق در هر مورد بر اساس نظر طراحان تأسیسات و دستگاه نظارت تعیین‌شده و سفارش داده می‌شود.پس می‌توان گفت که سینی کابل‌ها و نردبان کابل‌ها ساپورت های سفارشی هستند.عناصر دیگری که در این سیستم استفاده می‌شوند مثل رابطه‌ها،زانوها،سه‌راهی‌ها،چهارراهی‌ها،دستک هاو لولاهای تغییر ارتفاعنیزبر حسب نظر طراحان ساخته می‌شوند.