یکی از روش ایجاد اتصال به بتن استفاده از انکر شیمیایی است. انکر شیمیایی از دو بخش تشکیل شده:

  • میله فلزی، که ممکن است یک میله تمام رزوه باشد یا یک آرماتور با سر رزوه شده.
  • چسب بتن، که ممکن است بر پایه سیمان باشد یا بر پایه اپوکسی.

انکرهای شیمیایی ، روش نصب این انکرها به این صورت است که ابتدا با توجه به باربری مورد نیاز و از جداول مشخصات انکر، باید عمق کاشت را محاسبه کرد و به همان اندازه سوراخکاری انجام داد.  حالا پس از تمیز کردن داخل سوراخ از گرد و خاک (این مهمترین عامل در نصب صحیح انکر شیمیایی است)  نیمی از سوراخ را با چسب بتن پر کرده و میله فلزی مد نظر برای اتصال را داخل فرو کرده و با حرکتی چرخشی تا انتهای سوراخ میبریم. پس از گذشت زمان گیرش چسب (از کاتالوگ محصول) انکر را تحت بارگذاری قرار میدهیم. یکی از کاربردهای مهم انکرهای شیمیایی در کاشت آرماتور است به گونه ای که میتوان در بتنی که سخت شده میلگردهای انتظار جدید کاشت و بتن ریزی جدیدی در امتداد بتن قبلی انجام داد. نمونه این عمل را در تصویر زیر میبینید که کاشت آرماتور جهت بتن ریزی یک ستون جدید انجام شده است.