اجرای تاسیسات در داکت

آموزش اجرای تاسیسات در داکت در شرکت ایران فیکست

آموزش اجرای تاسیسات در داکت در شرکت ایران فیکست

جهت ساپورت کردن تاسیسات در داکتها و رایزرها معمولا از دیواره هایی که در اطراف داکت وجود دارند کمک گرفته میشود و بستها و اتصالات به این دیواره ها انکر میشوند. اما گاهی پیش می آید که هیچ دیوار قابل بارگذاری در اطراف داکت وجود ندارد و تمامی دیواره های اطراف آن دیوار خشک (مثلا کناف) هستند. در این حالت بهترین گزینه برای اجتناب از نبشی کشیهای پرهزینه و وقت گیر، استفاده از کف و سقف طبقات برای مهار رایزرهاست. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید یک پروفیل افقی که توسط دو عدد اتصال نود درجه به کف ثابت شده میتواند ساپورت مناسبی برای رایزرها باشد.
این دیتایل برای زمانی که تراکم تاسیسات عبورکننده از یک داکت زیاد است نیز بسیار پرکاربرد بوده و میتواند یک داکت را به دو یا چند قسمت تقسیم کند تا رایزرها در ردیفهای چندگانه در کنار هم چیده شوند.

آموزش اجرای تاسیسات در داکت در شرکت ایران فیکست

قطعات استفاده شده: