خدمات ویژه پیمانکاران

خدمات ویژه پیمانکاران contractor

شرکت ایران فیکست در راستای تکمیل خدمات ویژه پیمانکاران آماده است تا در زمینه آموزش نحوه کاربرد محصولات به پرسنل و همچنین اجرای نمونه و نمایش محصولات با پیمانکاران عزیز همکاری نماید.