انکر و رول بلت

انکر و رول بلت

انکر و رول بلت

انکراژ در زبان انگلیسی به معنای لنگرگاه است و به طور کلی به مفهوم مکانی برای بستن و مهار دیگر اجسام میباشد. این واژه در شاخه های مختلف صنعت ساختمان و در کاربریهایی بسیار متنوع استفاده میشود. برای مثال یکی از تکنیکهایی که برای تثبیت و تحکیم خاک هنگام خاکبرداری و پی سازی استفاده میشود، انکراژ است. به بولتهای نگهدارنده تجهیزات صنعتی که در پداستال کار گذاشته میشود نیز انکر گفته میشود. تمامی رولبلتها و اکسپنشن بولتهایی که در یک ساختمان به کار می روند نیز انکر هستند. همانطور که میبینید انکراژ با معانی بسیار متفاوتی در شاخه های مختلف صنعت ساختمان استفاده میشود. هرچند همه این کاربردها به لحاظ مفهومی از تعاریف و قوانین مشابهی تبعیت میکنند.

و اما واژه انکر در حیطه تاسیسات و سازه ساختمان: به تجهیزاتی اطلاق میشود که امکانی برای بستن دیگر اجسام به بدنه ساختمان (بیس متریال) را ایجاد کند. مثلا بستن یک چراغ به دیواره گچی با کمک پیچ و رولپلاگ را در نظر بگیرید. در این کاربرد رولپلاگ یک انکر پلاستیکی به حساب می آید. یا نصب یک والپست یا یک فنکویل را با رولبلت به سقف تصور کنید. در این کاربردها رولبلت نقش یک انکر مکانیکی را ایفا می نماید.