اجرای روشنایی خطی مدولار

آموزش اجرای روشنایی خطی مدولار در شرکت ایران فیکست

آموزش اجرای روشنایی خطی مدولار با سینی کابل در اصفهان

یکی از طرحهای روشنایی رایج در هایپرمارکت ها، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و پارکینگ ها، روشنایی خطی مدولار است. در اینجا به آموزش اجرای روشنایی خطی مدولار با سینی کابل در اصفهان در شرکت ایران فیکست می پردازیم.

در این روش چند ردیف سینی کابل 10 سانتی  در طول فضای مورد نظر و با فاصله ی مساوی از هم کشیده میشود. زیر هر یک از این خطوط سینی کابل لامپهای فلورسنت یا ال ای دی خطی در یک امتداد نصب میشود و کابل برق مورد نیاز برای روشناییها هم از داخل سینی کابل رد می شود. در این روش سینی کابل هم نقش نگهدارنده و ساپورت روشناییها را ایفا میکند و هم کابل تغذیه برق آنها را ساپورت میکند. بست سینی کابل فیکست برای این کاربرد خاص طراحی شده تا هزینه و زمان نصب ساپورتهای این سینی کابل کشی را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

آموزش اجرای روشنایی خطی مدولار در شرکت ایران فیکست

قطعات استفاده شده: