اجرای روشنایی خطی مدولار

یکی از طرحهای روشنایی رایج در هایپرمارکتها، فروشگاههای بزرگ زنجیره ای و پارکینگها، روشنایی خطی مدولار است. در این روش چند ردیف  سینی کابل 10 سانتی  در طول فضای مورد نظر و با فاصله ی مساوی از هم کشیده میشود. زیر هر یک از این خطوط سینی کابل لامپهای فلورسنت یا ال ای دی خطی در یک امتداد نصب میشود و کابل برق مورد نیاز برای روشناییها هم از داخل سینی کابل رد می شود. در این روش سینی کابل هم نقش نگهدارنده و ساپورت روشناییها را ایفا میکند و هم کابل تغذیه برق آنها را ساپورت میکند. بست سینی کابل فیکست برای این کاربرد خاص طراحی شده تا هزینه و زمان نصب ساپورتهای این سینی کابل کشی را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

قطعات استفاده شده:

  • سینی کابل
  • بست سینی کابل
  • انکر ساچمه ای