کار سختی (work hardening)

کار سختی (work hardening)

افزایش سختی و استحکام تسلیم فلزات طی فرآیند تغییر شکل سرد را کار سختی (work hardening) می گویند. این افزایش سختی در اثر افزایش میزان عیوب بلوری و  نابه جایی های  بلور فلز است. موسسه آهن و فولاد آمریکا (AISI)  برای طراحی سازه های فولادی که به صورت سرد فرم دهی شده اند افزایش استحکام تسلیم (yield strength)  در نظر می گیرد. در فصل  A7  از (AISI) این افزایش استحکام تسلیم  نسبت به حالت خام ماده فرموله شده است.

ایران فیکست از ورق فولاد گالوانیزه مطابق با ASTM A653  برای ساخت پروفیل ها استفاده می کند. استحکام تسلیم این ورق در حالت خام   230 مگاپاسکال است. تست های انجام شده نشان می دهد در اثر نورد سرد که یکی از انواع فرم دهی سرد میباشد  استحکام تسلیم این فولاد به طور متوسط تا 300 مگاپاسکال افزایش می یابد.

جهت اطلاع بیشتر شما عزیزان  در ادامه متن این استاندارد جهت دانلود  آمده است.

دانلود فایل